Hvorfor mistrives danske studerende?

Overalt i uddannelsessystemet – på gymnasier, HF, EUD og EUX – er der stigende mistrivsel blandt de studerende.

Læs mere