Krise i livet

Man vil bruge ordet krise når der opstår pludselige omvæltninger i livet eller hvor uventede hændelser indtræffer som belaster en, og gør det svært at vende tilbage til ens normale dagligdag.

Man skiller mellem livskriser  som regnes som mere almindelige omvæltninger i ens liv der kan give tilpasningsvanskeligheder, og traumatiske kriser hvor f.eks. pludselig død indtræffer hos de nærmeste, eller man oplever ulykker/katastofer af en art. Traumatiske kriser kan i særlig grad være svære at komme videre fra, og kan i nogle tilfælde udvikle sig til til en posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Belastningsreaktion er en psykisk respons på krise. Man kan få en belastningsreaktion som reaktion på en traumatisk krise hvor en man holder af dør og man er i sorg. Man kan også udvikle en belastningreaktion som følge af at være involveret i en dramatisk ulykke eller bliver ramt af en naturkatastrofe. Men der kan også opstå belastningreaktioner pga. mere almindelige omstændigheder som et brud i parforholdet, at man flytter til et nyt sted, eller at man bliver afskediget fra sit arbejde.

En kritisk hændelse kan være sjælsættende og er ofte forbundet med en betydelig ændring i ens liv. Ofte repræsenterer livskriser og belastningsreaktioner en overgang til et andet slags liv, somme tider med en justering i ens identitet og status.

Markante ændringer i ens levevis vil for de fleste medføre ubehag, særligt hvis ændringen er ufrivillig. Det er dog muligt bl.a. via terapi at finde måder at forholde sig til ændringerne på hvor man skaber mental og følelsesmæssig plads til de nye omstændigheder. Gradvis kan man skabe en meningsfuld hverdag hvor ændringerne er en del af den nye hverdag.

Er dette et problem du kæmper med og ønsker hjælp til at komme videre fra, så vil jeg gerne høre fra dig. Send mig en mail eller ring mig op, så finder vi frem til hvordan du bedst kan hjælpes.

  

Kontakt