Depression

Der vil være omstændigheder i løbet af et liv der fremkalder tristhed, sorg og nedtrykthed i os. De triste følelser kan vare ved et stykke tid for gradvis at aftage inden vi vender tilbage til ‘normalen’.

I nogle tilfælde kan denne nedtrykthed udvikle sig til en mere fastlåst tilstand af tungsind, energifladhed, passivitet, pessimisme og fravær af lyst og glæde.

Depression opleves som en nærmest konstant tristhed og nedtrykthed hvor det kan være svært at få øje på det positive i tilværelsen. Selv om man rationelt er klar over at man er heldig på flere punkter, kan man ikke længere mærke det. Man vil have et pessimistisk syn på fremtiden og opleve at miste glæde og interesse ved det der tidligere engagerede en. Måske føler man sig apatisk, handlingslammet, og udmattet eller også irritabel og rastløs. Angst og fysisk ubehag kan også være fremtrædende. Mange med depression har tanker omkring lavt selvværd og dårlig samvittighed. Andre har tidvise ønsker om ikke at være til.

Mange vil opleve en depressiv periode i løbet af livet. For andre kan det være en tilbagevendende tilstand. En depression kan være en forbigående, lettere tilstand, men også en alvorlig psykisk lidelse som kræver længerevarig behandling.

Har man mistanke om at man bevæger sig ind i en depressiv tilstand, er det i alle tilfælde anbefalet at man tager kontakt til en fagperson. I terapien vil man afdække graden af tilstanden, samt hvilke tiltag der skal sættes i værk for at skabe bedring. Dette vil indebære at tage stilling til, hvorvidt medicinsk behandling skal vurderes. Medicins behandling er dog frivilligt. Man vil envidere arbejde eksistentielt med ens omstændigheder nu og her, og med ens forventninger til livet generelt. Her vil man afklare hvad der er vigtigts nu og her, og opsætte konkrete handlingspunkter til gradvis at ledes tilbage på bedringens vej.

10 spørgsmål for selv at undersøge graden af din tilstand

  • Er du nedtrykt og har en tendens til at tænke negative tanker i de fleste sammenhænge?
  • Har du ændringer i din fordøjelse, f.eks. treg mave eller hyppig diarré?
  • Er du rastløs og har sværere end vanligt ved at sidde stille?
  • Har du tanker om at du selv har skyld i at du har det dårligt?
  • Har du muskelsmerter eller andre diffuse smerter i kroppen?
  • Har du svært ved at falde i søvn eller vågner flere gange i løbet af natten hvor det er svært at falde i søvn igen?
  • Har du tanker om at alt ville være nemmere, for dig selv og for andre, hvis du ikke fantes?
  • Har du svært ved at udføre rutineprægede opgaver på arbejdet eller derhjemme?
  • Oplever du uro i maven, sved og hjertebanken flere gange dagligt?
  • Oplever du at være ængstelig og bekymret store dele af tiden, hvor du har svært ved at berolige dig selv?

Svarer du ‘JA’ til de fleste af de 10 spørgsmål, har din aktuelle tilstand betydelig indvirkning på din hverdag.  Det anbefales at du drøfter din tilstand med en fagperson. Hos Bemerk er du velkommen til at ringe op eller skrive mail, og få en uforpligtende samtale per telefon. Herfra kan vi sammen finde frem til hvordan du bedst kan hjælpes.

Kontakt