ADHD og ADD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en neuropsykiatrisk lidelse der giver udfordringer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

Ved ADHD har hjernen svært ved at regulere opmærksomheden, aktivitetsniveau, og impulskontrol.

 

Opmærksomhedsvanskeligheder kan bl.a. vise sig ved at man:

 • bliver let distraheret af ydre eller indre (egne tanker, følelser, fornemmelser) stimuli
 • har svært ved at planlægge og gennemføre aktiviteter
 • har svært ved at opfatte instruktioner præcist
 • har svært ved at bevare koncentrationer over længere tid (f.eks. ved læsning)
 • undgår opgaver der kræver vedvarende koncentration
 • laver sjuskefejl og overser detaljer eller fortaber sig i detaljer på bekostning af helheden

 

Hyperaktivitet kan bl.a. vise sig ved at man:

 • er konstant i gang som drevet af en motor
 • har svært ved at sidde stille i længere tid ad gangen
 • har svært ved at deltage i stille og rolige aktiviteter
 • snakker som et vandfald

 

Impulsivitet kan bl.a. vise sig ved at man:

 • har en tendens til at fuldføre andres sætninger
 • svarer før spørgsmålet er fuldført
 • afbryder andre mens de snakker
 • har svært ved at vente på at det er ens tur

 

ADHD kan vise sig på mange måder. F.eks. som en nærmest konstant uro eller anspændthed i kroppen. Andre oplever problemer ved at komme i gang med gøremål og opgaver. Mange oplever et behov for at der relativt ofte skal ’ske noget nyt’, for at holde interessen oppe i hverdagen. Hyppige ændringer eller mange projekter kan fungere som stimuli for at holde sig engageret i sine omgivelser. ADHD kan også være grunden til en konstant træthedsfølelse, vanskeligheder ved at være en aktiv del af fælleskabet, eller frustration over ikke at komme i gang med ting.

ADD er en undergruppe af ADHD, og er ADHD uden den hyperaktive komponent. Dette er en type opmærksomhedsforstyrrelse som mange kan gå uopdaget med fordi man ikke vækker opsigt ved f.eks. at være den larmende pige i klassen eller ham der hyppigt søger nye udfordringer. Faktisk vil man ofte se det modsatte, hvor ændringer og nye elementer i hverdagen er en ekstra belastning. ADD kaldes også ’Den Stille ADHD’, og er den type ADHD der oftest går under radaren.  I tillæg kan mennesker med ADD ofte fremstå rolige og afslappede. Men en indre uro kan i mange tilfælde skabe anspændthed, nervøsitet og vanskeligheder ved at slappe af. Udfordringer ved at få lavet ting i rigtig rækkefølge eller få prioriteret sine gøremål sådan at man når det vigtigste, kan være meget energikrævende. Mange oplever at de konstant er ‘på arbejde’, og samtidig går glip af vigtige detaljer samt nærvær i deres relationer.

Er dette et problem du kæmper med og ønsker hjælp til at komme videre fra, så vil jeg gerne høre fra dig. Send mig en mail eller ring mig op, så finder vi frem til hvordan du bedst kan hjælpes.

Kontakt