Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

OCD står for Obsessive Compulsive Disorder, og er en angstlidelse der karakteriseres ved tvangstanker og/eller tvangshandlinger.

Tvangstankerne er ufrivillige, påtrængende tanker som føles ukontrollerbare. De kan være af skræmmende, skamfuld eller ubehagelig karakter, og kan komme i form af billeder, tanker, ideer, eller skrækscenarioer. Det kan f.eks. være ‘jeg bliver syg og dør’, ‘jeg ydmyges foran alle mine kollegaer’, ‘jeg skader en jeg holder af’, eller ‘mit hus brænder ned’. Mange som plages af tvangstanker oplever det samtidigt som pinagtigt og går derfor længe med det uden at fortæller det til andre eller søge hjælp. Mange kan også komme i tvivl om tvangstankerne repræsenterer faktiske ønsker de selv har, og kan føle skam og væmmelse over dette.

Tvangshandlingerne er ritualiserede handlinger som man føler sig tvunget til at udføre. Det kan f.eks. være overdrevet håndvask, tjekking af lukkede døre og vinduer, og overdrevet rengøring. Det kan også være ritualer som bankning, tælleregler, eller repetitiv opremsning af ord for at hindre ulykke. Handlingerne vil ofte hænge sammen med tvangstankerne og være den ‘udførende’ del, og en slags forlængelse af tvangstanken. Ofte føler man sig tvunget til at udføre tvangshandlingen fordi man har en følelse af at det vil få katastrofale konsekvenser hvis man lader være. Ved OCD er personen på et rationelt plan klar over at konsekvenserne ikke er reelle, men frygten og ubehaget ved at lade være vil opbygges til det bliver for overvældende, og man udfører tvangshandlingen. Dette vil have en forløsende effekt, men kun midlertidigt.

Den primære behandling for OCD er psykologisk behandling med en kognitivt adfærdsterapeutisk tilgang. Man vil i samtalerne afdække hvilke situationer tvangstankerne/adfærden opstår i, og envidere arbejde med at skabe afstand mellem ens tvangshandlinger/adfærd og en selv. Her vil man øve en observerende, registrerende tilgang til det ubehagelige tankeindhold, hvor man i aftagende grad bliver grebet af frygt og angst. Via terapien udvikler man alternative måder at forholde sig til tankerne på, uden at handle på dem eller bliver overvældet af dem.

3 spørgmål for selv at blive klogere på sin problematik

  1. Hvad er indholdet af mine tvangstanker og hvad gør jeg rent faktisk i mine tvangshandlinger. Skriv ned en liste, forsøg at få med så mange detaljer som muligt.
  2. Undersøg hvad der ville ske hvis du stoppede med dine tvangshandlinger, eller forsøgte at ignorere dine tvangstanker. Forestil dig det, og test det gerne ud. Hvilke følelsesmæssigt eller tankemæssigt ubehag opstår? Skriv ned.
  3. Forestil dig at du bare kunne stoppe med tvangstanker og tvangshandlinger. Hvad ville dette muliggøre for dig, hvordan ville du ønske at din hverdag så ville se ud? Skriv ned punkter.

Du har nu dannet en oversigt med vigtig information for at forstå din problematik. Du har en beskrivelser af hvordan den udspiller sig, hvilket ubehag du forsøger at skubbe væk, og hvilke hverdag tvangstanker/handlinger går på bekostning af. Nogle gange kan klarhed og overblik give udsigt til en vej ud af problemet. Andre gange tydeliggør det at vi har brug for hjælp.

Er dette et problem du kæmper med og ønsker hjælp til at komme videre fra, så vil jeg gerne høre fra dig. Send mig en mail eller ring mig op, så finder vi frem til hvordan du bedst kan hjælpes.

Kontakt