Hvorfor mistrives danske studerende?

Overalt i uddannelsessystemet – på gymnasier, HF, EUD og EUX – er der stigende mistrivsel blandt de studerende.

På parametre som stress, troen på sig selv, og generel tilfredshed går kurven i den forkerte retning. Det gælder både for studerende, der har psykiske vanskeligheder, og studerende, der ellers er velfungerende.

 

Spørgsmålet er: Hvordan kan vi ændre det?

Bemerk er et psykologhus i Aarhus med speciale i blandt andet trivsel i uddannelsen og på arbejdet. Vi tilbyder to foredrag skræddersyet til uddannelsesinstitutioner.

 

Èt foredrag, som er tilpasset eleverne – samt et der er målrettet personalet.
I begge foredrag præsenterer vi blandt andet en række relevante undersøgelser og kobler de overordnede tendenser med kliniske eksempler fra Bemerk. Vi ser på de faktorer i elevernes hverdag der har indvirkning på trivsel og psykisk velvære, og dykker ned i forskellene mellem velfungerende studerende kontra studerende med psykiske problematikker.

 

I foredraget målrettet eleverne vil vi tale om hvordan man skaber en balance mellem skolearbejde og fritid, og hvordan man kan spotte egen undgåelsesadfærd. Vi vil også kigge på hvordan den unge hjerne er mere sårbar for distraktioner, og hvordan man kan skabe de bedste vilkår for koncentration. Yderligere er der fokus på vanskeligheder ved følelseshåndtering.  Dette er forventeligt af en hjerne i udvikling, men er noget der bliver yderligere udfordret ved konstant stimuli. Eleverne bliver præsenteret for konkrete redskaber.

 

I foredraget målrettet medarbejderne vil vi præsentere relevante studier omkring trivsel og unge, samt vores erfaringer fra den kliniske praksis i Bemerk. Vi vil kigge på hvordan lavpraktiske foranstaltninger i elevens hverdag kan have indvirkning på læring. Underviserne klædes på til hvordan de kan bruge denne viden i praksis.  Der vil også blive trukket på vores erfaringer med psykiske problematikker der først spottes senere i livet, måske efter flere mislykkede uddannelsesforsøg. Derfor vil vi også belyse hvordan underliggende problematikker kan spottes i elevens adfærd, og hvilke spørgsmål det kan være relevante at spørge ind til eleven med. Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål.

 

Hvert foredrag koster 4.700,00 kr. 

Kontakt Bemerk