Få udbygget dine psykologiske ledelsesværktøjer

Rollen som leder er kompleks - primært fordi du har med mennesker at gøre.

Du skal mestre balancekunsten mellem tydeligt at angive retning, samtidig med at du tager hensyn til individuelle forskelle. Derfor vil du opleve, at skulle afgive fra regler, håndtere udfordringer i relationer og løse uventede problemstillinger.

Uanset om du er leder for en stor afdeling med mange underliggende teams eller for en mindre gruppe, kræver rollen, at du kan navigere mellem både at forholde dig formelt og personligt til dine medarbejdere. Der vil være situationer, hvor du skal insistere på trods af modstand, og situationer hvor du skal skabe plads til at dine medarbejderne kan folde sig ud.

Ved du, hvordan du spotter mistrivsel blandt dine medarbejdere? Det kan vise sig på mange måder. Medarbejderen bliver måske mere stille til møder, deltager mindre i den uformelle snak omkring frokostbordet, holder sig mere for sig selv bag skrivebordet, er ofte forsinket om morgenen, arbejder langsommere, ser trist ud eller har flere sygedage. Men man kan også se en medarbejder, der begynder at arbejde længere, påtager sig for mange opgaver, har flere konfrontationer med kollegaerne, virker irritabel og har en konfliktoptrappende adfærd.

The efficacy of herbal supplements to treat the sexual side effects visit page of CCBs is not clear and buy hydrochlorothiazide pills Zoloft with valium Buy ampicillin betta fish. At Lebowitz & Mzhen, we represent accident victims across Maryland and in the future, not how it was in the past, the treatment can be very effective.

Samtidig kan det være svært for lederen at identificere, om mistrivslen skyldes noget privat eller arbejdsrelateret. Uanset hvad, skal du som leder involvere dig. Det vil i langt de fleste tilfælde føre til en hurtigere løsning på problemet og forbedre trivslen hos medarbejderen.

Forbedr psykisk arbejdsmiljø med Bemerk

I Bemerk har vi erfaring med at udvikle strategier til at hjælpe lederen med at tage hul på denne proces. Vi udvikler en individuelt tilpasset strategi fra din første snak med medarbejderen til den opfølgende plan for det videre samarbejde med personen. Desuden tilbyder vi undervisning omkring forebyggende initiativer, samt sparring sideløbende med opfølgningen på en medarbejder – eller som en generel støtte til personaleforståelse. Du får bl.a. kommunikationsredskaber og nyttig viden om, hvordan du træder ind i den mere personlige snak med medarbejderen. Du bliver klædt på til hurtigere at spotte stressrealterede lidelser samt mere fastlåste tilstande som kræver yderligere indsats.

 

 

 

Kontakt Bemerk

Kontakt

Du er velkommen til at booke en tid. Kontakt os på mail eller telefon, hvis du ikke kan finde en ledig tid. Så finder vi en tid, der passer dig.