Børn med angst

Angst er en helt naturlig og livsvigtig følelse, som hjælper os med at reagere på farlige situationer.

 

Men når angsten tager overhånd og begynder at hæmme vores dagligdag og udvikling, kan det være tegn på en angstlidelse. Desværre er angst lidt af en folkesygdom i dagens samfund, og børn og unge er ingen undtagelse. I denne artikel vil vi se nærmere på symptomer på angst hos børn og unge, og hvordan man kan behandle denne udbredte lidelse.

Hvad sker der, når følelsen af angst bliver en daglig byrde for børn?

For nogle børn og unge kan angst blive en reel udfordring. Det kan påvirke deres trivsel, udvikling og daglige liv negativt. Når børnene oplever angst i situationer, der ikke er farlige, kan det indikere, at deres angst er blevet en lidelse. Ved en angstlidelse er frygten for bestemte situationer så voldsom, at tanken om at blive udsat for den frygtede situation kan udløse en række fysiske og psykiske symptomer.

 

Børn med angst kan opleve symptomer som ondt i maven, hjertebanken, rysten, svedudbrud, svimmelhed og kvalme. De kan også føle panik, græde, blive vrede eller lukke sig følelsesmæssigt inde. Disse symptomer kan påvirke deres skolegang, sociale liv og generelle trivsel. Som forælder kan det være svært at se sit barn lide under angst. Det er vigtigt at huske, at angst kan behandles, og der er hjælp at hente.

 

Mennesker med angst har ofte tendens til at undgå de situationer, som de frygter. Det kan føre til undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd, hvor de bruger megen tid på at bekymre sig om situationen eller forberede sig på, at noget forfærdeligt skal ske. Det er vigtigt at identificere disse adfærdsmønstre og arbejde med dem i terapi.

 

Symptomer angst hos børn:

  • Ondt i maven
  • Hjertebanken
  • Rysten
  • Svedudbrud
  • Svimmelhed
  • Kvalme
  • Panikfølelse
  • Gråd
  • Vrede
  • Isolation

Oplever du, at dit barn har et eller flere af de ovenstående symptomer, kan de have gavn af at følges i et psykoterapeutisk forløb ved psykolog.

Behandling af børn med angst

I Bemerk psykologklinik behandler vi børn og unge med angst ud fra en psykoterapeutisk tilgang. Dette indebærer ofte kognitiv adfærdsterapi, eller nyere greener af denne metode der hvor vi vurderer det vil gavne dit barn. Denne terapiform har vist sig at være meget effektiv til behandling af angst. Terapien fokuserer på at undersøge tankemønstre og adfærdsmønstre, som kan fastholde angsten. Via denne metode hjælper vi børnene med at lære at håndtere disse mønstre på en anden made end at blive styret af dem. Når de angstfulde tanker/følelser, og resulterende adfærd undersøges og arbejdes med, vil barnet i større grad selv kunne vælge sin adfærd og ikke I lige høj grad være underlagt sin angst.

 

Husk, at angst kan behandles, og der er hjælp at hente. Psykologer med erfaring med at behandle børn med angst, vil kunne arbejde med barnet og lære det nye måder at anskue sin angst på. Vi arbejder mod at i sidste ende opnå en større frihed fra angsten for dit barn og for jeres familie som helhed.