Stress

Stress er en livsvigtig mekanisme som kan hjælpe os til at at præstere. Men når det bliver en længerevarende, fastlåst tilstand har den modsat effekt og vores evne til at fungere daler.

Stress er et tegn på overbelastning og er ofte resultat af flere prespunkter der belaster en samtidigt. F.eks. kan problemer i parforholdet + konflikt med ens chef + en alvorlig syg mor resultere i overbelastning og stress.

Symptomer kan være:

  • Koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer
  • Hovedpine, kvalme eller fordøjelsesproblemer
  • Høj puls, anstrengt vejrtrækning, anspændthed, irritabilitet
  • Ændringer i vejrtrækningen
  • Nedtrykthed og negativ indstilling til det meste
  • Søvnproblemer

Det er ikke altid man selv ved hvorfor man er stresset eller hvad man skal ændre for at lette belastningen. Det kan være nyttig information i at lægge mærke til hvilke situationer som fremprovokerer stressymptomer. Man skal også bemærke hvilke samtaleemner eller hvilket tankeindhold der skaber en stresreaktion.

I terapien vil man undersøge de aktuelle omstændigheder og hvordan stressreaktionerne viser sig i dette landskab. Der vil blive identificeret konkrete prespunkter, som man vil justere i der hvor det kan lade sig gøre. Overfor omstændigheder man ikke kan ændre på vil der anvendes acceptmetoder som vil praktiseres via forskellige øvelser.   

Dette er noget vi vil undersøge i samtalerne, og fastsætte konkrete handlingspunkter for at skabe den nødvendige ændring.

3 måder for selv at forsøge at berolige sit nervesystem

  1. Sæt 10 minutter af til at tænke igennem hvad der ville ‘lette trykket’, og give mere luft. Måske er det mindre af en særlig type opgaver på arbejde. Måske er det at bytte rundt på opgaverne derhjemme. Måske er det at droppe nogle af ugens aktiviteter. Skriv ned, vær konkret. Sæt dig en af disse ændringer som opgave, og før det ud i handling. Også selv om det føles angstprovokerende og du ikke synes du kan være det bekendt. Denne følelse kendetegner de vigtigste ændringer vi laver.
  2. Lav en tidsgrænse for hvor sent du kan diskutere problemer, lave arbejdsrelaterede ting, eller snakke om projekter (praktiske eller andet) som føles krævende. Det kan f.eks. betyde at du ikke taler om/beskæftiger dig med disse ting efter kl. 21.00. Stå ved denne beslutning.
  3. Gå fra multi-tasking til single-tasking. Dvs. øv dig på at gøre én ting ad gangen. (Dette er en disciplin de fleste af os mestrede som barn, men glemte igen). Hvis du spiser, så koncentrer dig om blot at spise. Hvis du ser en film, koncentrer dig om blot at se film. Snakker du i telefonen, så fokuser dine sanser kun mod denne aktivitet. Dette vil føre til større restitution af din hjerne, og til at understøtte dine koncentrationsevner.

Er dette et problem du kæmper med og ønsker hjælp til at komme videre fra, så vil jeg gerne høre fra dig. Send mig en mail eller ring mig op, så finder vi frem til hvordan du bedst kan hjælpes.

Kontakt