ACT-terapi

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy

Eva Rustad fra Bemerk er certificeret ACT-terapeut, og baserer sit arbejde på denne terapiform. Samtidig overlapper hun med metoder fra andre terapeutiske retninger der hvor hun ser, at det kan gavne klienten.

Terapiformen placeres blandt 3.generations kognitive adfærdsterapier og har et solidt og voksende empirisk grundlagt som underbygger behandlingens effekt. ACT-terapeutisk metode har vist sig effektfuld i behandlingen af f.eks. angst, depression, stressrelaterede tilstande, sorg, OCD, PTSD, fobier, og mange andre psykiske lidelser.

Som mennesker vil vi opleve psykisk smerte og lidelse. Et liv uden smerte ville være meget uvanligt. Alligevel har vi en tendens til at kæmpe mod smerte og ubehag og have den indstilling, at den ikke kan tolereres. Tendensen forstærkes af at vi lever i en kultur som fremmedgør menneskelig smerte og ubehag til noget der er opstået ved en fejl og skal fjernes. I vores kultur er glæde og velbehag noget der fremhæves som normalen og som det mest ’spiselige’ at præsentere overfor andre. Ubehaget kan f.eks. være ubehagelige kropslige fornemmelser, følelser, smertefulde minder eller selvkritiske tanker og vurderinger.

En kamp mod ubehaget kan vise sig som en konstant kværnende opmærksomhed på problemet, som frygt og bekymring, eller en altopslugende flugt for at undgå det der føles ubehageligt. Livet kommer dermed til at dreje sig om at kæmpe ubehaget væk. Pludselig har vi to problemer: selve ubehaget og den krævende kamp mod ubehaget. Vi kan føle det som om vi ikke udretter noget af betydning, og hverdagen bliver hård at komme igennem. Men måske vigtigst af alt, så fjernes vores fokus fra det der har værdi for os, det der giver os en følelse af mening og af vitalitet, det der kan give os lyst og glæde. Når vi havner på dette sidespor, kan livet føles meningsløst.

I ACT-terapien vil man præsenteres for en oplevelsesbaseret arbejdsmetode, dvs. man vil lave øvelser der lader en føle, mærke og opleve i stedet for at blive forklaret noget kun med ord. Man vil også lave konkrete øvelser for at blive vandt til at være i ubehaget i stedet for at flygte fra det.

Via velunderbyggede ACT-metoder kan man hjælpes i retning af det der er vigtigt for en, og det der giver livet mening. Dette kræver at man øver sig på at acceptere noget af det ubehag livet uundgåeligt byder på, det vi ikke kan lave om på. Men lige så centralt er de konkrete handlinger nu og her, det vi faktisk kan gøre for at bevæge os i retning af det liv vi ønsker at leve. Derfor vil vi gradvis flytte opmærksomheden, engagementet og energien væk fra kampen og over til de værdifulde handlinger der kan skabe varig ændring i vores liv.

 

 

 

 

 

Book en tid til psykolog ift. angst, ADHD, stress mm hos Eva Rustad

Kontakt

Du er velkommen til at booke en tid. Skulle du ikke finde en ledig tid der du ønsker det, tag kontakt med os på mail eller telefon, så finder vi en tid som passer for dig.