Psykolog nær Lystrup & Egå behandler depression, angst, stress mm.

Psykolog Eva Rustad hos klinikken Bemerk er nær dig i Lystrup og Egå. Hvis du har behov for behandling af stress, angst, depression eller andre tilstande, så book tid hos Bemerk for en konsultation.

Hos Bemerk nær Lystrup er det muligt, at blive behandlet for bl.a. stress, angst, depression, ADHD og ADD. Psykolog Eva Rustad, der er autoriseret psykolog med 15 års terapeutisk erfaring,  er klar til at hjælpe dig, med din diagnose og behandling.

Book tid til en konsultation omkring behandling af stress, angst, depression mm., og kom hurtigt i gang med at håndtere din diagnose.

Find vej til psykolog i nærheden af Lystrup, som kan behandle

Psykolog nær Lystrup og Egå som kan hjælpe med behandling af stress

Eva Rustad er klar til at behandle dig i Lystrup, som har stress eller en anden diagnose. Stress er et tegn på overbelastning og er ofte et resultat af flere parametre, der belaster dig samtidigt. I parforholdet kan der opstå problemer, eller hvis man har en konflikt med ens chef, eller en alvorlig syg mor kan resultere i overbelastning og stress. Der er mange ting, som kan give stress, og for mange mennesker, kan det være godt at behandle.

Symptomer på stress kan være:

 • Koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer
 • Hovedpine, kvalme eller fordøjelsesproblemer
 • Høj puls, anstrengt vejrtrækning, anspændthed, irritabilitet
 • Ændringer i vejrtrækningen
 • Nedtrykthed og negativ indstilling til det meste
 • Søvnproblemer

Husk på, at det ikke er altid, at man selv ved, hvorfor man er stresset, eller hvad der skal til, for at lette belastningen. Det kan være brugbar information at bemærke, hvilke situationer, der i udgangspunktet fremprovokerer stressymptomer. Man skal også lægge mærke til, hvilke samtaleemner eller, hvilket tankeindhold, der skaber en stresreaktion.

I terapien vil man undersøge de aktuelle omstændigheder og hvordan stressreaktionerne viser sig i dette landskab. Der vil blive identificeret konkrete prespunkter, som man vil justere i der hvor det kan lade sig gøre. Overfor omstændigheder man ikke kan ændre på vil der anvendes acceptmetoder som vil praktiseres via forskellige øvelser.

Dette er noget vi vil undersøge i samtalerne, og fastsætte konkrete handlingspunkter for at skabe den nødvendige ændring.

Psykolog som behandler angst nær Lystrup og Egå

Angst kan optræde i flere former. Der er følgende angstformer:

 • Generaliseret angst
 • Panikangst
 • Præstationsangst
 • Social angst
 • Fobier

I det følgende ser vi nærmere på de forskellige typer af angst.

Generaliseret angst

Generaliseret angst, er en generel bekymring og tro om at meget vil gå dårligt og at uheldige eller farlige hændelser kan indtræffe. Det drejer sig grundlæggende om en stemning af nervøsitet og bekymring uden at man kan sætte fingeren på roden til ens underliggende bekymringer.

De fysiske symptomer kan indebære ting som muskelanspændthed, hjertebanken, dårlig mave og sveden. Kan du se dig selv i nogle af disse symptomer, så kan du booke en tid herunder.

Panikangst:

Panikangsten opleves akut og fysisk. Den kan opstå pludselig og opleves meget voldsom. Denne angst går ofte hånd i hånd med ‘tunnelsyn’, svimmelhed, kvalme, sveden, rysten samt hjertebanken. Man bliver ofte bange for at besvime eller måske endda dø. Ofte ved man ikke selv, hvilke ting, der udløser panikanfaldet.

Præstationsangst og social angst:

Præstationsangst og social angst er rettet mod andres meninger og tolkninger af en selv, med en tro om at andre mennesker synes dårligt om f.eks. hvad man siger, hvordan man ser ud, ens præstation, ens status eller ting i den retning. Denne angst er ofte præget af en følelse af underlegenhed ift. andre, som kan resultere i at man undgår at mødes med andre hvor man kan blive vurderet eller føle sig bedømt af andre.

Fobi:

Fobi er en konstant og udpræget frygt for noget specifikt, som man bruger meget energi på at være nervøs for og at forsøge at undgå. Det kan f.eks. være insekter, krybdyr, flyveture, elevatorture, store folkemængder, tandlægebesøg osv.

Det er afgørende at man som behandler laver en grundig undersøgelse af historikken, af de daglige omstændigheder, og af aktuelle krav, ønsker, og frustrationer. Ofte kan angsten have rod i noget som presser eller frustrerer os uden at vi selv er klar over det. Under disse typer undersøgelser oplever mange at noget de troede var et mindre problem faktisk går dem på i større grad, end først antaget. Når disse elementer foldes ud og arbejdes med, oplever mange at angsten gradvis slipper taget.

Book tid hos en psykolog som kan hjælpe dig via behandling af depression nær Lystrup og Egå

Depression er en form for nedtrykthed  som har udviklet sig til en langt mere fastlåst tilstand af tungsind, energifladhed, passivitet, pessimisme, samt fravær af lyst og glæde.

En depression kan opleves som en nærmest konstant tristhed og total nedtrykthed. Det kan være svært at få øje på det positive i tilværelsen. Selv om man rationelt er klar over at man er heldig på rigtig mange punkter, kan man ikke længere mærke det.

Man vil have et direkte pessimistisk syn på fremtiden og opleve at miste glæde og interesse ved det der tidligere engagerede en. Måske føler man sig også apatisk, handlingslammet, og udmattet eller også irritabel og endviere rastløs. Angst og fysisk ubehag kan også være fremtrædende. Mange som oplever en depression har tanker omkring lavt selvværd og dårlig samvittighed. Andre har tidvise ønsker om ikke at være til.

Ofte skal der ikke mere end et par behandlinger til. Book tid til en behandling ved din psykolog nær Egå og Lystrup og få det bedre i din hverdag.

Book tid til behandling hos psykolog nær Lystrup og Egå

Modtag behandling for angst, depression, og stress hos psykolog nær Egå og Lystrup

 

 

Dans ce cas, le médicament est un analogue exact de ” Le Jelqing, c’est quoi au juste ? “. Pour terminer l’excitation grandissante ou mexiko impaire Cialis , comprenant une pluralité d’avocats Bentham Lima diarrhée.

Book en tid til psykolog ift. angst, ADHD, stress mm hos Eva Rustad nær Egå og Lystrup

 

 

Kontakt din psykolog nær Lystrup og Egå

Modtag terapeutisk behandling af bl.a. depression, angst og stress.