ADHD og ungdomsuddannelser

Når unge skal vælge en uddannelse, følger der ofte ét bestemt råd med fra familie og venner: Vælg noget, du har lyst til.

 

For unge med ADD og ADHD er det mere end bare et godt råd – det er en anbefaling, det giver virkelig mening, for selvom mange personer med ADD og ADHD naturligvis gennemfører og helt givet også nyder deres studie, vil netop denne gruppe unge i højere grad end andre opleve, at glæden ved studiet i højere eller lavere grad forsvinder i løbet af studietiden.

 

Det kan der være mange årsager til – fra oplevelsen af ensformighed over manglende forståelse fra miljøet omkring studiet til frustration over krav til igangsætning og vedligeholdelse af aktivitetsniveauet.

 

Statens Institut for Folkesundhed har gennemført en spørgeskemaundersøgelse med 86.000 respondenter, hvor STX (en 3-årig gymnasial uddannelse), HF (2-årig højere forberedelseseksamen) og EUD (erhvervsuddannelse af varierende varighed) bliver holdt op mod hinanden i forhold til trivsel.

 

Undersøgelsen, som er gennemført i 2014 og igen i 2018, viser, at ingen unge med ADD eller ADHD kan sige sig fri for at føle sig stresset. Samtidig viser tallene, at pigerne generelt føler sig mere pressede end drengene.

 

Et af de helt konkrete eksempler på, hvor problemerne opstår, handler om lektier. De bliver ofte udskudt, og så vokser bunken af opgaver, der skal afleveres, og det samme gør følelsen af pres. Der opstår en ond spiral, og studiet bliver uoverskueligt.

 

Det oplevede pres for studerende med ADD eller ADHD er størst på STX og HF. Det er begge boglige uddannelser, og det kan afstedkomme problemer for denne gruppe unge. Personer med ADD og ADHD har nemlig den udfordring, at produktionen af dopamin – hjernens belønningsstof, som udløses ved eksempelvis kærlighed, motion, sex eller mad – er forsinket sammenlignet med andre. Den manglende dopamin-produktion medfører i mange tilfælde, at den unge har svært ved at gå i gang med at lave lektier, for han eller hun ikke har nok energi til at få taget hul på opgaven. Når den så pinedød SKAL løses, fordi deadline nærmer sig, er det vanskeligt at holde koncentrationen, og opgaveløsningen tager (for) lang tid. Og det mønster er medvirkende til, at de unge i udbredt grad mister troen på egne evner.

 

En mulig forklaring på, at unge på EUD ikke oplever samme grad af pres kan skyldes, at de ved siden af de boglige fag ligeledes har praktiske elementer i deres uddannelser. Det hjælper på dopamin-produktionen, og det mindsker alt andet lige følelsen af rastløshed.

Book en tid til psykolog ift. angst, ADHD, stress mm hos Eva Rustad

Kontakt

Du er velkommen til at booke en tid. Kontakt os på mail eller telefon, hvis du ikke kan finde en ledig tid. Så finder vi en tid, der passer dig.