Udredning, ADHD/ADD for børn og unge

ADHD er en neuroudviklingsforstyrrelse, der opstår i barndommen og forstyrrer barnets daglige funktioner på tværs af arenaer. Kernesymptomer på ADHD er karakteriseret ved  opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet 

Det findes ikke en enkelt undersøgelse eller hjernescanning, der kan påvise ADHD, ligesom et udredningsforløb vil variere ud fra barnets problemstilling. Det kan være forskelligt, hvor mange undersøgelser og samtaler, barnet og forældrene skal igennem, før der kan fastsættes en diagnose. 

 

Udredning af ADHD hos børn og unge foregår oftest i flere led, hvor en diagnose stilles baseret på en samlet vurdering af barnets symptomer på tværs af situationer, udviklingshistorie, funktion og andre relevante forhold. 

Symptomerne skal have været til stede på tværs af situationer, før barnet er fyldt 7 år, have været vedvarende over 6 måneder og have medført betydelige udfordringer for barnet i hverdagen. Det må også vurderes, hvorvidt der er andre årsager, der bedre kan forklare barnets symptomer. Eksempelvis kan omsorgssvigt, rusmisbrug, depression, angst eller søvnvanskeligheder ligne symptomer på ADHD. Andre psykiske lidelser eller tilstande udelukker ikke nødvendigvis en ADHD-diagnose, men er vigtigt at tage højde for og behandle, før en endelig ADHD-diagnose stilles. 

 

En udredning baserer sig på symptombeskrivelse og oplysninger fra barnet, forældre og lærere samt eventuelle andre aktører, der kender barnet godt. Udredning kan inkludere kortlægning af barnets psykosociale, udviklingsmæssige, somatiske og psykiatriske historie og status samt barnets styrker og interesser. xI tillæg anvendes tests og direkte observation af barnet, eksempelvis skoleobservation.

Sådan kan en udredning se ud

Følgende elementer kan indgå i udredning: 

  • Samtale med barnet eller den unge
  • Anamnese-interview med forældre for kartlegging af udviklingshistorie og status
  • Kortlægning af barnets symptomer og andre samtidige udfordringer (eksempelvis screeningsværktøj og ADHD-RS eller SNAP-IV)
  • Kortlægning af eksekutive funktioner (BRIEF-2)
  • Evnetest (WISC-IV, WISC-V eller WAIS-IV)
  • Skoleobservation eller lærerinterview 
  • Tests, der måler barnets opmærksomhedsvanskeligheder, impulsivitet og aktivitetsniveau (f.eks. Qb-test, TOVA eller CPT)
  • Somatisk undersøgelse ved læge 

 

Kortlægning og fund fra udredning danner grundlaget for videre behov for behandling og opfølgning. Videre opfølgning bør tage udgangspunkt i at hjælpe barnet med at fungere bedre både fagligt og socialt.