Uopdaget ADHD/ADD

Der fins mange eksempler på at ADHD overses hos børn og unge, og fortsætter som en ubehandlet problematik i voksenlivet.

Den går typisk under radaren når man ikke ser tegn til hyperaktivitet eller risikosøgende adfærd, eller fordi man formår at fastholde sit arbejde, og kan træffe velovervejede beslutninger.

Men ADHD kan vise sig på mange måder. F.eks. som tilbagevendende perioder med nedtrykthed og depression, eller som en nærmest konstant uro eller anspændthed i kroppen. Mange oplever et behov for at der relativt ofte skal ’ske noget nyt’. Hyppige ændringer eller mange projekter kan fungere som stimuli for at holde sig engageret i hverdagen. ADHD kan også være grunden til en konstant træthedsfølelse, vanskeligheder ved at være en aktiv del af fælleskabet, eller frustration over ikke at komme i gang med- eller få afsluttet ting.

Det er særligt indenfor rammerne af et familieliv at en ubehandlet ADHD-problematik bliver begrænsende. Dette er fordi familielivet består af mange forskellige opgaver der skal huskes, koordineres og udføres indenfor en givet tidsramme. Familielivet medfører også følelsesmæssige forventninger omkring nærvær, opmærksomhed og engagement.

For voksne med ADHD er dette en udfordrende livsstil hvis man mangler viden omkring sin problematik. Her kan mange komme til at føle at de ikke mestrer familielivet, ikke har det der kræves for at være en god forælder, og derfor får en opfattelse af ikke at slå til.

ADD er en undergruppe af ADHD og er ADHD uden den hyperaktive komponent. Dette er en type opmærksomhedsforstyrrelse som mange kan gå uopdaget med fordi man ikke vækker opsigt ved f.eks. at være den højttalende pige i klassen eller den unge mand der hyppigt søger nye udfordringer. Faktisk vil man ofte se det modsatte, hvor ændringer og nye elementer i ens hverdag forsøges undgået. ADD kaldes også ’Den Stille ADHD’, og er den type ADHD der oftest går under radaren.  I tillæg kan mennesker med ADD ofte fremstå rolige og afslappede. Men en indre uro kan i mange tilfælde skabe anspændthed, nervøsitet og vanskeligheder ved at slappe af. Udfordringer ved at få lavet ting i rigtig rækkefølge eller få prioriteret sine gøremål sådan at man kan nå det vigtigste, kan være meget energikrævende. Mange oplever at de konstant er ‘på arbejde’, og samtidig går glip af vigtige detaljer, samt nærvær i deres relationer.

Det er afgørende at man i den terapeutiske behandling er opmærksom på tegn på ADHD. Det kan i mange tilfælde umiddelbart fremstå som periodisk depression, stress, eller som en angsttiltand. I disse tilfælde er de nævnte symptomer følgesymptomer på en mere grundlæggende opmærksomhedsproblematik, og vil være tilbageværende indtil man tager fat på den underliggende opmærksomhedsproblematik.

Der er et stort potentiale i behandling af ADHD/ADD, mhp. at opleve et opsving i energi, humør og i generel livskvalitet. Udfordringen er ofte at opdage at ens vanskeligheder peger i denne retning og i at få opsøgt den rigtige hjælp.