Få øget trivsel blandt dine medarbejdere

Der er flere komponenter der skal spille for at medarbejdere synes at de trives på jobbet.

De kan have perioder hvor de ikke føler sig som en del af det kollegiale fælleskab, perioder hvor de ikke føler sig imødekommet af ens ledelse, eller perioder hvor arbejde synes mindre meningsfuldt. 

Statistisk set vil flere af dine medarbejdere på et tidspunkt støde ind i udfordringer på arbejdet der har stor indvirkning på deres trivsel og motivation. Sandsynligvis til den grad hvor det også påvirker privatlivet. 

Mange medarbejdere føler sig skamfulde i en sådan situation. De føler at de ikke har styr på sit arbejdsliv og ikke præsterer som de selv og andre forventer. Mange føler sig også ensomme med sine problemer, og det kan virke uoverskuelig at finde en løsning selv.

At gå i denne tilstand over tid kan føre til udmattethed, fysiske symptomer som mavesmerter, kvalme og hovedpine, samt føre til ængstelse og nedtrykthed. Vi tilbringer mange af vores vågne timer på job, så mistrivsel i denne kontekst skal tages på alvor.

Hvis du har haft mistanke om mistrivsel hos en af dine medarbejdere, og oplever at det ikke bliver bedre, så kan jeg hjælpe dig. I Bemerk har jeg udviklet et rådgivningsforløb rettet mod medarbejdere med arbejdsrelaterede problemer. Sammen med medarbejderen skaber jeg overblik over det der føles problematisk, får klarhed i situationen og laver konkrete nedslagspunkter hvor jeg fokuserer arbejdet. Jeg skaber handlingsstrategier for det der kan ændres, samt øver teknikker i at håndtere de vilkår der forbliver som de er.  Forløbet er på 5 samtaler og inkluderer et evalueringsmøde med lederen efter de 5 samtaler.