Behandlinger

Du ved sjældent selv, hvorfor hverdagen pludselig føles trist, arbejdet er trægt, tankerne myldrer om natten, søvnen udebliver, og dit smil er blevet væk.

Måske har du haft det svært længe? Måske er det mest i perioder, at tilværelsen føles for tung til at bære? 

Uanset hvad dit udgangspunkt er, og hvordan du selv oplever din situation, møder jeg dig med åbenhed, venlighed og faglig kompetence. 

Angst

Angst er blandt de vanligeste psykiske lidelser og mange mennesker oplever perioder med angst én eller flere gange i løbet af livet.

Læs mere

Depression

Der vil være omstændigheder i løbet af et liv der fremkalder tristhed, sorg og nedtrykthed i os. De triste følelser kan vare ved et stykke tid for gradvis at aftage inden vi vender tilbage til ‘normalen’.

I nogle tilfælde kan denne nedtrykthed udvikle sig til en mere fastlåst tilstand af tungsind, energifladhed, passivitet, pessimisme og fravær af lyst og glæde. Depression opleves som en nærmest konstant tristhed og nedtrykthed hvor det kan være svært at få øje på det positive i tilværelsen. Selv om man rationelt er klar over at man …

Læs mere

Stress

Stress er en livsvigtig mekanisme som kan hjælpe os til at at præstere. Men når det bliver en længerevarende, fastlåst tilstand har den modsat effekt og vores evne til at fungere daler.

Stress er et tegn på overbelastning og er ofte resultat af flere prespunkter der belaster en samtidigt. F.eks. kan problemer i parforholdet + konflikt med ens chef + en alvorlig syg mor resultere i overbelastning og stress. Symptomer kan være: Koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer Hovedpine, kvalme eller fordøjelsesproblemer Høj puls, anstrengt vejrtrækning, anspændthed, irritabilitet Ændringer i …

Læs mere

Søvnproblemer

Der findes mange slags søvnproblemer. Nogle har svært ved at falde i søvn om aftenen, nogle vågner for tidligt næste morgen, nogle vågner flere gange i løbet af natten, og andre kan aldrig få nok søvn.

Læs mere

ADHD og ADD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en neuropsykiatrisk lidelse der giver udfordringer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

Ved ADHD har hjernen svært ved at regulere opmærksomheden, aktivitetsniveau, og impulskontrol.   Opmærksomhedsvanskeligheder kan bl.a. vise sig ved at man: bliver let distraheret af ydre eller indre (egne tanker, følelser, fornemmelser) stimuli har svært ved at planlægge og gennemføre aktiviteter har svært ved at opfatte instruktioner præcist har svært ved at bevare koncentrationer over …

Læs mere

Lavt selvværd

De fleste kender følelsen af at selvtilliden svigter, f.eks. i krævende relationer eller i udfordrende situationer.

Man vil flere gange i løbet af livet opleve at føle sig underlegen andre, eller have kritiske og nedgørende tanker om sig selv.  Men for nogen er dette en gennemgående opfattelse som bliver begrænsende i det daglige liv. Når man med lavt selvværd vurderer sig selv i forhold til andre, vil man som oftest blive …

Læs mere

Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

OCD står for Obsessive Compulsive Disorder, og er en angstlidelse der karakteriseres ved tvangstanker og/eller tvangshandlinger.

Tvangstankerne er ufrivillige, påtrængende tanker som føles ukontrollerbare. De kan være af skræmmende, skamfuld eller ubehagelig karakter, og kan komme i form af billeder, tanker, ideer, eller skrækscenarioer. Det kan f.eks. være ‘jeg bliver syg og dør’, ‘jeg ydmyges foran alle mine kollegaer’, ‘jeg skader en jeg holder af’, eller ‘mit hus brænder ned’. Mange …

Læs mere

Body dysmorphic disorder (BDD)

De fleste af os har områder af vores krop som vi ønsker så lidt anderledes ud.

Måske kunne vi godt tænke os tykkere hår, slankere lår eller glattere ansigtshud. Dette er en relativt harmløs tilgang til egen krop og eget udseende. Ved BDD oplever man en overdreven optagethed af ofte specifikke dele af ens krop, f.eks. næse, hår, hudområder eller størrelsen på forskellige kropsdele. Man har et kritisk blik på de …

Læs mere

Krise i livet

Man vil bruge ordet krise når der opstår pludselige omvæltninger i livet eller hvor uventede hændelser indtræffer som belaster en, og gør det svært at vende tilbage til ens normale dagligdag.

Man skiller mellem livskriser  som regnes som mere almindelige omvæltninger i ens liv der kan give tilpasningsvanskeligheder, og traumatiske kriser hvor f.eks. pludselig død indtræffer hos de nærmeste, eller man oplever ulykker/katastofer af en art. Traumatiske kriser kan i særlig grad være svære at komme videre fra, og kan i nogle tilfælde udvikle sig til …

Læs mere

Gejsten i hverdagen

At finde glæde og mening i hverdagen er ikke noget, der automatisk følger med de rammer, vi skaber.

Drømmejobbet, den skønne bolig og den dejlige familie er i bund og grund kun en kulisse, som det er op til hver og en af os at fylde med værdi og mening. I Bemærk har jeg udviklet en terapeutisk tilgang specifikt til denne problematik. Du bliver klogere på, hvad der er den bagvedliggende årsag til …

Læs mere

Føler du dig træt og energiforladt?

Der er forskel på at være fysisk træt og mentalt træt. Du har sikkert også oplevet at hvile dig på sofaen en times tid med det resultat, at du blot er blevet endnu mere udmattet og “sumpet”.

  Når hjernen er træt, hjælper det sjældent, at du lægger dig. Der skal noget andet til, når dit mentale energiniveau dykker. Alle kan føler sig trætte og slidte i perioder. Men for nogen er det en tilstand, som har varet i længere tid og er blevet en begrænsning for dig i hverdagen. Det kan …

Læs mere

Mangler du overblik i din hverdag?

Vores moderne hverdag, hvor vi er “på” hele tiden, og skal være opdateret døgnet rundt, kan føles uoverskuelig.

Læs mere

Få øget trivsel på arbejdet

Vi tilbringer mange timer af vores liv på jobbet. Derfor skal mistrivsel på din arbejdsplads tages alvorligt.

  Der er flere elementer, der skal fungere, for at vi trives på arbejdet, fx det kollegiale fællesskab, arbejdsopgaverne og relationen til ledelsen.  Mange vil i løbet af deres arbejdsliv opleve at støde ind i udfordringer, der har stor indvirkning på deres trivsel og hverdag. Det påvirker typisk både dit arbejds- og privatliv og forstyrrer …

Læs mere

Psykiatrisk kompetence

Jeg har mange års erfaring med udredning, diagnosticering og terapeutisk behandling af psykiatriske lidelser.

Selv om jeg i Bemerk ikke tilbyder psykiatrisk behandling f.eks. i form af medicinering, vil jeg løbende vurdere, om en klient har behov for medicinsk behandling hos en psykiater – eller et mere omfattende tilbud i offentlig psykiatrisk regi. Der vil dog alltid være tale om en anbefaling, som klienten frivilligt kan vælge at følge. …

Læs mere

ACT-terapi

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy

Jeg er certificeret ACT-terapeut, og baserer mit arbejde på denne terapiform. Samtidig overlapper jeg med metoder fra andre terapeutiske retninger der hvor jeg ser, at det kan gavne min klient. Terapiformen placeres blandt 3.generations kognitive adfærdsterapier og har et solidt og voksende empirisk grundlagt som underbygger behandlingens effekt. ACT-terapeutisk metode har vist sig effektfuld i …

Læs mere